អបអរសាទរការបើកដំណើរការ “សាខា​អ៉ីអនសែនសុខ”!

Posted by & filed under Events.

ធនាគារ​ឯកទេស អ៉ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី យើងខ្ញុំ​មាន​កិត្តិយស​ជំរាប​ជូន​ដំណឹង​ដល់​អតិថិជន​ជាទីគោរព​អោយ​បាន​ជ្រាបថា៖