Don’t know which product for is made for you?

ភ្នាក់ងារទូទាត់

ដើម្បីភាពងាយស្រួលរបស់អតិថិជន អ៉ីអនបានសហការជាមួយធនាគារ និងភ្នាក់ងារផ្ទេរប្រាក់សម្រាប់ការទូទាត់វិក្កយបត្រ។ ឥឡូវនេះ អតិថិជនអាចធ្វើការទូទាត់វិក្កយបត្ររបស់ធនាគារឯកទេស អ៉ីអន បានតាមរយៈ ភ្នាក់ងារទូទាត់ដូចខាងក្រោម

ឈ្មោះភ្នាក់ងារផ្ទេរប្រាក់ និងធនាគារលេខគណនីមធ្យោបាយបង់ប្រាក់ចំនួនប្រាក់ត្រូវបង់កម្រៃសេវា (រៀល)កម្រៃសេវា (ដុល្លារ)
ធនាគារ វីង (ខេមបូឌា) ម.កUSD 1366

KHR 1266

ការទូទាត់​ស្វ័យប្រវត្តិចំនួនណាមួយមិនគិតប្រាក់មិនគិតប្រាក់
បញ្ជរចំនួនណាមួយ2,000 រៀល0.50 ដុល្លារ
ភ្នាក់ងារចំនួនណាមួយ2,000 រៀល0.50 ដុល្លារ
កម្មវិធីទូរស័ព្ទចំនួនណាមួយមិនគិតប្រាក់មិនគិតប្រាក់
ទ្រូ ម៉ាន់នី (ខេមបូឌា) ម.កUSD 1366

KHR 1366

ការទូទាត់​ស្វ័យប្រវត្តិចំនួនណាមួយមិនគិតប្រាក់មិនគិតប្រាក់
គ្រប់មធ្យោបាយ4,000 – 10,000,000 រៀល ឬ

1 – 2,500 ដុល្លារ

2,000 រៀល0.50 ដុល្លារ
10,000,100 – 40,000,000 រៀល ឬ

2,501.01 – 10,000 ដុល្លារ

4,000 រៀល1.00 ដុល្លារ
ធនាគារ មេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ីUSD 00001-02-002177-01

KHR 00001-02-003686-00

ការទូទាត់​ស្វ័យប្រវត្តិចំនួនណាមួយមិនគិតប្រាក់មិនគិតប្រាក់
បញ្ជរចំនួនណាមួយ2,000 រៀល0.50 ដុល្លារ
កម្មវិធីទូរស័ព្ទចំនួនណាមួយមិនគិតប្រាក់មិនគិតប្រាក់
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីUSD 0001-01-410992-1-2

KHR 0001-01-410992-4-7

ការទូទាត់​ស្វ័យប្រវត្តិចំនួនណាមួយមិនគិតប្រាក់មិនគិតប្រាក់
បញ្ជរ4,000 – 1,000,000 រៀល ឬ

1 – 250 ដុល្លារ

2,000 រៀល0.50 ដុល្លារ
>1,000,000 រៀល ឬ

>250 ដុល្លារ

4,000 រៀល1.00 ដុល្លារ
កម្មវិធីទូរស័ព្ទចំនួនណាមួយ1,000 រៀល0.25 ដុល្លារ
ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ីUSD 101-01-2-30000-00-582

KHR 100-01-2-30000-04-261

ការទូទាត់​ស្វ័យប្រវត្តិមិនមានមិនមានមិនមាន
គ្រប់មធ្យោបាយចំនួនណាមួយ2,000 រៀល0.50 ដុល្លារ
ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈUSD 010-02-13-06666-7

KHR 010-01-14-06666-5

ការទូទាត់​ស្វ័យប្រវត្តិមិនមានមិនមានមិនមាន
គ្រប់មធ្យោបាយចំនួនណាមួយ1,200 រៀល0.30 ដុល្លារ
ឈ្មោះភ្នាក់ងារផ្ទេរប្រាក់ និងធនាគារលេខគណនីមធ្យោបាយបង់ប្រាក់ចំនួនប្រាក់ត្រូវបង់កម្រៃសេវា (រៀល)កម្រៃសេវា (ដុល្លារ)
ធនាគារ វីង (ខេមបូឌា) ម.កUSD 1366

KHR 1266

បញ្ជរចំនួនណាមួយ2,000 រៀល0.50 ដុល្លារ
ភ្នាក់ងារចំនួនណាមួយ2,000 រៀល0.50 ដុល្លារ
កម្មវិធីទូរស័ព្ទចំនួនណាមួយមិនគិតប្រាក់មិនគិតប្រាក់
ទ្រូ ម៉ាន់នី (ខេមបូឌា) ម.កUSD 1366

KHR 1366

គ្រប់មធ្យោបាយ4,000 – 10,000,000 រៀល ឬ

1 – 2,500 ដុល្លារ

2,000 រៀល0.50 ដុល្លារ
10,000,100 – 40,000,000 រៀល ឬ

2,501.01 – 10,000 ដុល្លារ

4,000 រៀល1.00 ដុល្លារ
ធនាគារ មេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ីUSD 00001-02-002177-01

KHR 00001-02-003686-00

បញ្ជរចំនួនណាមួយ2,000 រៀល0.50 ដុល្លារ
កម្មវិធីទូរស័ព្ទចំនួនណាមួយមិនគិតប្រាក់មិនគិតប្រាក់
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីUSD 0001-01-410992-1-2

KHR 0001-01-410992-4-7

បញ្ជរ4,000 – 1,000,000 រៀល ឬ

1 – 250 ដុល្លារ

2,000 រៀល0.50 ដុល្លារ
>1,000,000 រៀល ឬ

>250 ដុល្លារ

4,000 រៀល1.00 ដុល្លារ
កម្មវិធីទូរស័ព្ទចំនួនណាមួយ1,000 រៀល0.25 ដុល្លារ
ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ីUSD 101-01-2-30000-00-582

KHR 100-01-2-30000-04-261

គ្រប់មធ្យោបាយចំនួនណាមួយ2,000 រៀល0.50 ដុល្លារ
ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈUSD 010-02-13-06666-7

KHR 010-01-14-06666-5

គ្រប់មធ្យោបាយចំនួនណាមួយ1,200 រៀល0.30 ដុល្លារ

សំរាប់ការណែនាំក្នុងការទូទាត់វិក្កយបត្រតាមរយៈទូរស័ព្ទ សូមចុចទីនេះ