Don’t know which product for is made for you?

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន

ការផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់ពិសេសសម្រាប់ការបង់រំលស់ម៉ូតូ!

កាលបរិច្ឆេទ: 1 ខែ​មករា 2023 - 31 ខែ​មីនា 2023

រយៈពេលនៃកម្មវិធី៖ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ មិនា ឆ្នាំ២០២៣
កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូន៖អត្រាការប្រាក់ពិសេសសម្រាប់ការបង់រំលស់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ។
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម៖  គ្រប់ហាងម៉ូតូដែលជាដៃគូសហការ
ប្រភេទផលិតផល៖ កម្ចីម៉ូតូ (ថ្មី និង មួយទឹក)