Don’t know which product for is made for you?

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន

ការផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់ពិសេស ០%​ សម្រាប់ការបង់រំលស់ Samsung Flagship Mobile

កាលបរិច្ឆេទ: 20 ខែ​ឧសភា 2024 - 31 ខែ​កក្កដា 2024

រយៈពេលនៃកម្មវិធីចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤
កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូន
  • ផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់ សម្រាប់រយៈពេល ០៩ខែ ទៅលើគ្រប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានបង់រំលស់ជាមួយនឹង Samsung Galaxy S24 series
  • អត្រាការប្រាក់ ១.៥០សម្រាប់រយៈពេល ០៦ខែ១២ខែ និង ១៨ខែ។
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម  គ្រប់បណ្តាហាងលក់ទូរស័ព្ទដែលជាដៃគូសហការរបស់ ធនាគារឯកទេស អ៉ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
ប្រភេទផលិតផល Samsung Galaxy S24 Series.