Don’t know which product for is made for you?

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន

ផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់ពិសេសសម្រាប់ការបង់រំលស់រថយន្តជាមួយនឹង ធនាគារឯកទេស អ៉ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

កាលបរិច្ឆេទ: 1 ខែ​កក្កដា 2023 - 30 ខែ​កញ្ញា 2023

រយៈពេលនៃកម្មវិធីចាប់ពីថ្ងៃទី០ ខែកក្កដា​ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២
កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់ពិសេសសម្រាប់ការបង់រំលស់រថយន្តគ្រប់ប្រភេទ។
ដៃគូពាណិជ្ជកម្មគ្រប់បណ្តាហាងដែលជាដៃគូសហការ
ប្រភេទផលិតផលរថយន្ត ​(ថ្មី និងមួយទឹក)