Don’t know which product for is made for you?

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន

ផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់ពិសេស សម្រាប់ចុងឆ្នាំ២០២៣

កាលបរិច្ឆេទ: 1 ខែ​ធ្នូ 2023 - 31 ខែ​ធ្នូ 2023

រយៈពេលនៃកម្មវិធីចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែធ្នូ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនផ្ដល់ជូនអត្រាការប្រាក់ពិសេសសម្រាប់ការបង់រំលស់ម៉ូតូ
ដៃគូពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ហាងម៉ូតូដែលជាដៃគូសហការ
ប្រភេទផលិតផលកម្ចីម៉ូតូ (ថ្មី និង មួយទឹក)