Don’t know which product for is made for you?

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន

ការផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់ពិសេសសម្រាប់ការបង់រំលស់ម៉ូតូ!

កាលបរិច្ឆេទ: 6 ខែ​មិថុនា 2023 - 31 ខែ​សីហា 2023

រយៈពេលនៃកម្មវិធីចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០២៣
កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់ពិសេសសម្រាប់ការបង់រំលស់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ។
ដៃគូពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ហាងម៉ូតូដែលជាដៃគូសហការ
ប្រភេទផលិតផលកម្ចីម៉ូតូ (ថ្មី និង មួយទឹក)