Don’t know which product for is made for you?

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន

រីករាយអត្រាការប្រាក់​ 0% នៅ LG Brandshop ជាមួយនឹងធនាគារឯកទេស អ៉ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

កាលបរិច្ឆេទ: 1 ខែ​កញ្ញា 2023 - 31 ខែ​ធ្នូ 2023

រយៈពេលនៃកម្មវិធីចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ រហូតដល់ថ្ងៃទី​ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនផ្តល់ជូនជាមួយអត្រាការប្រាក់ ០% សម្រាប់រយៈពេល ៦ខែ

ផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់ ១.៥០% សម្រាប់រយៈពេល ១២ខែ, ១៨ខែ និង ២៤ខែ។

ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម  តាមគ្រប់សាខារបស់ LG Brandshop ទាំងអស់
ប្រភេទផលិតផល គ្រឿងបរិក្ខារប្រើប្រាស់ក្នុងគេហដ្ឋាន