Don’t know which product for is made for you?

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន

រីករាយអត្រាការប្រាក់​ 0% នៅ LG Brandshop ជាមួយនឹងធនាគារឯកទេស អ៉ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

កាលបរិច្ឆេទ: 1 ខែ​មករា 2024 - 30 ខែ​មិថុនា 2024

រយៈពេលនៃកម្មវិធីចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២ រហូតដល់ថ្ងៃទី​ ៣ ខែមិថុនា ២០២
កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនផ្តល់ជូនជាមួយអត្រាការប្រាក់ ០% សម្រាប់រយៈពេល ៦ខែ

ផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់ពិសេសសម្រាប់រយៈពេល ១២ខែ, ១៨ខែ និង ២៤ខែ។

ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម  នៅគ្រប់សាខារបស់ LG Brandshop ទាំងអស់
ប្រភេទផលិតផល គ្រឿងបរិក្ខារប្រើប្រាស់ក្នុងគេហដ្ឋាន