Don’t know which product for is made for you?

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន

ការផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់ពិសេសសម្រាប់ការបង់រំលស់ម៉ូតូ

កាលបរិច្ឆេទ: 1 ខែ​ឧសភា 2022 - 30 ខែ​មិថុនា 2022

ឈ្មោះ​កម្មវិធីការផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់ពិសេសសម្រាប់ការបង់រំលស់ម៉ូតូ
រយៈពេល​នៃកម្មវិធីចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២
កម្មវិធីនេះ​ផ្តល់ជូនផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់ពិសេសសម្រាប់ការបង់រំលស់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ។
ដៃគូ​ពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ហាងម៉ូតូដែលជាដៃគូសហការ
ប្រភេទ​ផលិតផលកម្ចីម៉ូតូ (ថ្មី និង មួយទឹក)