Don’t know which product for is made for you?

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន

ការផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់ការបង់រំលស់នារដូវវស្សា

កាលបរិច្ឆេទ: 16 ខែ​ឧសភា 2022 - 31 ខែ​កក្កដា 2022

ឈ្មោះ​កម្មវិធីការផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់ការបង់រំលស់នារដូវវស្សា
រយៈពេល​នៃកម្មវិធីចាប់ពីថ្ងៃទី ១៦ ខែឧសភា រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០២២។
កម្មវិធីនេះ​ផ្តល់ជូន–  ផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់ពិសេសសម្រាប់រាល់ការបង់រំលស់ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់
ដៃគូ​ពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ដៃគូសហការរបស់ ធនាគារឯកទេស អ៉ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
ប្រភេទ​ផលិតផលម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់